میزشینه سه كاره

میزشینه هیدرولیک سه کاره شرکت پارس پرس مناسب برای تابلوبرق سازی است . این دستگاه شامل پانچر،کاتر و خمکن شینه میباشد . میزشینه سه کاره پارس پرس در پروسه تابلوبرق سازی بسیار کار آمد و لازمه ی ایجاد تابلوبرق های…

Read more